Remedial Teaching

Remedial teaching betekent letterlijk herstellend/verbeterend lesgeven. Remedial teaching is volledig toegespitst op het probleem van de leerling en biedt extra ondersteuning voor kinderen met leerachterstanden of leerproblemen op diverse gebieden zoals lezen, begrijpend/studerend lezen, taal, woordenschat, spelling, en rekenen.  

Bijles

Bijles is niet hetzelfde als remedial teaching. Het is een herhaling van de reeds aangeboden leerstof tijdens de lessen op school. Wanneer het even te snel gaat in de klas en/of bepaalde lessen zijn lastig voor uw kind dan is gerichte

Huiswerkbegeleiding

In de latere groepen op de basisschool krijgt een kind vaak al wat huiswerk mee. Dit huiswerk breidt zich in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs steeds meer uit. Dat kan behoorlijk wennen zijn voor kinderen. Ze moeten leren

Aanmeldingsformulier RT Praktijk Wilhelminapark

Aanmelden

Reviews

Onze zoon Teun (8) ging altijd met veel plezier naar Janneke om zijn rekenvaardigheden te verbeteren. Janneke is kundig, vriendelijk en ze creëert een ontspannen sfeer. Ze zorgde ervoor dat Teun plezier en zelfvertrouwen kreeg in rekenen en zijn resultaten snel een stijgende lijn liet zien. Janneke haar input tijdens de gesprekken op school waren zeer waardevol en haar communicatie met de leerkracht zeer constructief. Onlangs konden wij het traject afsluiten omdat alle leerdoelen waren bereikt.

moeder Teun 8 jaar

Mick ging altijd met plezier naar Janneke. Zo vriendelijk en rustig . Ze zorgde er voor dat hij veel rustiger en meer gestructureerd zijn werk deed. Hij presteerde bij haar zoveel beter dan op school en beetje bij beetje heeft hij het vertrouwen gekregen om dit ook naar school mee te nemen.

Moeder Mick 11 jaar