Met behulp van het aanmeldingsformulier of door een e-mail te sturen naar info@rtwilhelminapark.nl kunt u uw kind aanmelden. Vervolgens zal er contact met u worden opgenomen. We streven ernaar om binnen 48 uur contact met u op te nemen (de vakanties uitgezonderd). Het kiezen van de juiste soort begeleiding en het inplannen van de lesuren wordt geheel in overleg met u gedaan.

Een lesuur duurt 40 minuten en we werken altijd per vooruitbetaling. Per les zal daarnaast tijd worden vrijgemaakt voor na- en voorbereidingswerk. Het is uiteraard ook mogelijk om meerder lesuren ineens af te nemen. Zoals bijvoorbeeld bij het afnemen van de strippenkaart. Bij huiswerkbegeleiding duurt de les minimaal 1 uur.

Kosten RT/bijles/citotraining (per 1-1-2023):

5 lessen in de praktijk: € 285,-

5 lessen op locatie: € 325,-

strippenkaart (10 lessen) in de praktijk: € 513,- (1 les korting)

strippenkaart (10 lessen) op locatie: € 585,- (1 les korting)

Voor elk kind wordt een takenplan opgesteld en doorlopend bijgewerkt. Hiervoor wordt eenmalig per schooljaar €55,- in rekening gebracht.

Voor sommige kinderen wordt naast het takenplan ook een handelingsplan opgesteld. Hiervoor wordt tevens eenmalig €65,- in rekening gebracht.

Het opstellen van een (overdrachts)verslag kost €65,-

Voor telefonische gesprekken op verzoek van ouder(s) en/of leerkracht breng ik kosten in rekening: voor het eerste kwartier €20,- en voor elk kwartier daarna €15,-.

Voor gesprekken op locatie op verzoek van ouders(s) en/ of leerkracht reken ik €60,- 

Samenstellen huiswerk tijdens vakanties €55,- 

Afgenomen lessen blijven geldig tot maximaal 10 maanden na facturatiedatum. Afhankelijk van tijd en plek in de praktijk.

Kosten huiswerkbegeleiding: € 57,-  per 60 minuten, €75,-   voor 90 minuten, €90,-  voor 120 minuten en € 115  voor 180 minuten. Facturatie vindt voorafgaand aan de les per maand plaats.

Voor elke leerling wordt een voortgangsrapportage opgesteld en doorlopend bijgewerkt.

Hiervoor wordt eenmalig per leerling €55,- in rekening gebracht.

Er is geen btw verschuldigd. Facturatie van losse lessen, strippenkaarten en huiswerkbegeleiding vindt vooraf plaats en u wordt vriendelijk verzocht deze voorafgaand aan de les te hebben voldaan.

Afmelding van de les dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les schriftelijk (per mail of app) te worden doorgegeven. Bij afmelding binnen 24 uur voor de les of bij afwezigheid zijn wij genoodzaakt om de leskosten in rekening te brengen.