Aanmeldingsformulier RT Praktijk Wilhelminapark

  Naam kind

  Geboortedatum kind

  Naam ouder

  Adres

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  Geslacht

  Naam school

  Naam leerkracht

  Groep

  Broertjes en/of zusjes

  Soort begeleiding(en)
  LezenTaalSpellingRekenenBegrijpend lezenInformatieverwerkingHuiswerkbegeleidingCITO-training

  Hulpvraag

  Bijzonderheden

  Eerdere begeleiding gehad?
  JaNee

  Ik ga akkoord met de voorwaarden
  Akkoord

  Bij intakegesprek graag ondertekenen.

  Handtekening ouder:_________________________