Bijles is niet hetzelfde als remedial teaching. Het is een herhaling van de reeds aangeboden leerstof tijdens de lessen op school.

Wanneer het even te snel gaat in de klas en/of bepaalde lessen zijn lastig voor uw kind dan is gerichte bijles een adequate manier om de achterstand te verhelpen. We nemen de tijd om de instructie rustig te herhalen, eventueel op verschillende manieren de uitleg opnieuw aan te bieden en zo nodig terug te grijpen naar de basis om de lesstof beter te kunnen automatiseren en zo op het huidige niveau weer te kunnen aansluiten. Er kan hier tevens geoefend worden met verschillende methodes en digitale middelen.