Vanaf groep 5 tot en met groep 8 kunnen kinderen te maken krijgen met de CITO (entree) toets. Deze toets behoort tot het leerlingvolgsysteem van de school en is een indicatie van de ontwikkeling en het prestatieniveau van het kind tot dan toe, afgezet tegen het landelijke gemiddelde. Vaak is de vraagstelling bij CITO toetsen anders dan de kinderen op school gewend zijn. En worden alle soort categorieën en regels van bijvoorbeeld rekenen en spelling door elkaar gevraagd. In methodes worden de leerstofonderdelen meestal op een andere manier getoetst. Kinderen hebben daar soms moeite mee terwijl er op school te weinig tijd is om goed te oefenen. In mijn praktijk kunnen kinderen extra gerichte oefeningen krijgen en zodoende beter voorbereid zijn op de CITO toets. Ook kan het maken van de CITO toetsen stress veroorzaken bij het kind, wat de score kan beïnvloeden. Goed voorbereid zijn en weten wat je te wachten staat kan dan ook heel belangrijk zijn. Door te oefenen zal het kind weer meer zekerheid krijgen en zullen de resultaten dikwijls verbeteren.

Ook voor andere toetsen die in groep 7 en 8 worden afgenomen zoals de IEP of NIO toets kan bij ons in de praktijk worden geoefend.